Gallerian Motala logotyp i grått

Sala Stadssamverkan gör oss starkare!

Vi vill samverka för en hållbar och tilltalande stad där attraktionskraften, det vill säga platsens varumärke, tillgänglighet, utbud och trygghet är centrala frågor.

Vi vill öka antalet besökare, såväl externa som Salabor. Vi vill också att besökarna ska stanna längre i staden och spendera mer pengar. Vi vill samtidigt både uppnå en ökad lokal stolthet och höja omvärldens bild av Sala.

Sala Stadssamverkan ska vara en långsiktig samarbetsplattform för intressenter som vill verka för en gynnsam utveckling och stärka stadens näringar.

En viktig del i vårt arbete blir att skapa evenemang och andra satsningar som driver besökare, att öka förutsättningen för näringar att överleva och bli lönsamma, samt att öka sammanhållningen mellan kommunen, invånarna, besökarna och företagen.

Sala Stadssamverkan kommer också att ta hand om all hantering kopplad till Salas presentkort samt all managering av näringslivsgalan Silverglans.

Handlingskraft Sala, som tidigare varit ett tidsbegränsat projekt har nu blivit en permanent del av samverkansplattformen Sala Stadssamverkan.

Vi ser fram emot att samarbeta med er verksamhetsidkare i Sala och välkomnar er varmt som medlemmar i Sala Stadssamverkan!

 

Styrelse

Ordförande
Anna Törnlind

Ordinarie Ledamöter
Therese Törnlind
Kristin Hedman
Niklas Hellstrand
Viktoria Jansson
Linn Bergh
Anna-Lena Bergdahl

 

Vår vision

”Att skapa En aktiv och attraktiv stadskärna genererar nöjda kunder och besökare som ger föreningens medlemmar goda förutsättningar för att utveckla sina verksamheter. Vi vill samtidigt representera och stödja alla intressen både kommersiella och ideella, som vill bidra till en positiv utveckling av stadskärnan. Fler aktörer med skilda intressen måste samverka för en positiv utveckling av Sala som en framtida besöksdestination och för att främja ett levande stadsliv. Vi arbetar steg för steg och börjar inifrån och jobbar utåt.”

Salas Stadssamverkan ekonomisk förening

  • Är en icke vinstdriven förening som drivs av medlemmar, partners och sponsorer.
  • Hanterar Salas presentkort som endast gäller hos våra medlemmar, lokalt i Sala.
  • Intäkter från medlemsavgifter och aktiviteter går oavkortat tillbaka till nya events, aktiviteter och marknadsföring för stadskärnan.
  • Arrangerar, samordnar och samverkar i ett antal evenemang som drar besökare till stan.
  • Jobbar tillsammans med Sala Kommun, Fastighetsägarnätverket och Handeln för en attraktiv stadskärna med hög trivselfaktor.