Gallerian Motala logotyp i grått

Bli medlem

Vi vill väldigt gärna ha med dig som medlem i vår nybildade förening, Sala Stadssamverkan! Föreningens övergripande mål är att  att skapa en attraktiv och levande stad.

Som medlem får du

  • Delaktighet i en verksamhet som verkar för stadskärnans utveckling.
  • Delta i utbildningar och föreläsningar utan extra kostnad eller till reducerat pris.
  • Ta emot Salas presentkort som omsätter miljontals kr som går tillbaka till den lokala handeln.
  • Vara med att påverka föreningens uppdrag och aktiviteter.
  • Synas på hemsidan och i sociala medier.
  • Möjlighet att kostnadsfritt delta i våra evenemang och marknadsaktiviteter.
  • Ta del av mötesplatser av typen ”nätverksträffar” såsom workshops med föredrag och diskussioner för att utveckla delaktighet, samsyn och samverkan. Syftet med dem är också att bygga en samhörighetskänsla i föreningen, bjuda medlemmarna på intressanta och kompetenshöjande föredrag, lära känna varandra och varandras verksamheter och informera, diskutera och tipsa varandra i olika frågor.

Medlemsavgift

Vem kan bli medlem? Föreningen står öppen för alla som vill bidra till en aktiv och attraktiv stad.

MEDLEMSAVGIFT 500 KR/ÅR
SERVICEAVGIFT/MÅNAD
Enmansföretag 175 kr / månad
2–5 anställda* 358 kr/ månad
6–10 anställda* 600 kr / månad
Stödmedlem (torghandlare, förening)

1 500 kr per år

En engångskostnad tas om 500 kronor som anslutningsavgift för att kunna ta emot presentkort. Sala Stadssamverkan kommer till butiken och ansluter alla kort-terminaler. För mottagna Presentkort utgår en faktura på 5 % av inlösta belopp vilket faktureras kvartalsvis i efterhand.

*Baserat på antalet heltidsanställda

Samtliga serviceavgifter är 100 % avdragsgilla

 

Vi har också upplägg för sponsorer och partners, något vi gärna berättar mer om. Kontakta oss för mer information. 

Bli medlem

Ny medlemsregistrering