Gallerian Motala logotyp i grått

Bli medlem

Vi vill väldigt gärna ha med dig som medlem i vår nybildade förening, Sala Stadssamverkan! Föreningens övergripande mål är att  att skapa en attraktiv och levande stad.

Som medlem får du

  • Delaktighet i en verksamhet som verkar för stadskärnans utveckling.
  • Delta i utbildningar och föreläsningar utan extra kostnad eller till reducerat pris.
  • Ta emot Salas presentkort som omsätter miljontals kr som går tillbaka till den lokala handeln.
  • Vara med att påverka föreningens uppdrag och aktiviteter.
  • Synas på hemsidan och i sociala medier.
  • Möjlighet att kostnadsfritt delta i våra evenemang och marknadsaktiviteter.
  • Ta del av mötesplatser av typen ”nätverksträffar” såsom workshops med föredrag och diskussioner för att utveckla delaktighet, samsyn och samverkan. Syftet med dem är också att bygga en samhörighetskänsla i föreningen, bjuda medlemmarna på intressanta och kompetenshöjande föredrag, lära känna varandra och varandras verksamheter och informera, diskutera och tipsa varandra i olika frågor.

Medlemsavgift

Vem kan bli medlem? Föreningen står öppen för alla som vill bidra till en aktiv och attraktiv stad.

MEDLEMSAVGIFT 500 KR/ÅR
SERVICEAVGIFT 3300 KR/ÅR
Serviceavgiften betalas endast av medlemmar som tar emot presentkortet.  

Vad ingår i medlemsskapet?

Aktiviteter och evenemang: Sala Stadssamverkan ansvarar för årshjulet av aktiviteter som lockar konsumerande besökare till Sala. Vi marknadsför och annonserar dessa aktiviteter digitalt och i den lokala pressen.

Sala Presentkort: Föreningen hanterar och administrerar Sala Presentkort samt annonserar presentkortet och de anslutna butikerna lokalt.

En engångskostnad tas om 500 kronor som anslutningsavgift för att kunna ta emot presentkort. Sala Stadssamverkan kommer till butiken och ansluter alla kort-terminaler.

För de butiker som löser in för mer än 50 000 kr/ år utgår en avgift på 5% på inlösta kort.

Samtliga serviceavgifter är 100 % avdragsgilla

Vi har också upplägg för sponsorer och partners, något vi gärna berättar mer om.

Kontakta oss för mer information. 

Bli medlem

Ny medlemsregistrering